شرایط مرجوع نمودن کالای مازاد به شرط زیر میباشد

 

۱-سلامت فیزیکی کالای خریداری شده (عدم شکستگی – سوختگی – نبود واشر ها یا کارتن ها و ….)

۲-تمیز بودن کالا (عدم سیمانی – روغنی – گچی – رنگی ….)

۳-مرجوع نمودن کالا تا ۳۰ روز

۴-عدم تغییر قیمت کالای خریداری شده

۵-مرجوعی بدوت کسر مبلغ تا ۱۰ درصد کل فاکتور قابل قبول میباشد

**توحه : تمام کالا های ارائه شده در کیلنیک ساختمانی قابلیت مرجوعی ندارند و برای اطمینان و اطلاع قبل از خرید یا مرجوعی مساله را با کارشناس فروش مطرح نمایید.**

 

درصورت نبودن هریک از شرایط بالا درصورت تمایل , مرجوعی کالا با کسر مبلغ (درصورت امکان و توافق) قابل دریافت میباشد.