تاریخ ۰۱ / ۰۷ / ۱۳۹۶

لیست قیمت لوله و اتصالات هراز

لوله نیمه قوی فاضلابی

قیمت                  ریال وزن       کیلوگرم ضخامت        میلیمتر

سایز

۱۱۸۰۰۰۰

۱۸

۴

۱۶۰

۷۸۰۰۰۰

۱۲

۳٫۲

۱۲۵

۶۵۰۰۰۰

۱۰

۳٫۲

۱۱۰

۷٫۶

۲٫۲

۱۱۰

۴۶۰۰۰۰

۷

۳

۹۰

۳۴۰۰۰۰

۵٫۳

۳

۶۳

سه راهی

زانویی

قیمت تعداد در بسته سایز قیمت تعداد در بسته سایز
۵۱۰۰۰ ۳۰ ۹۰/۱۱۰ ۹۶۰۰۰ ۲۰ ۹۰/۱۶۰
۷۴۰۰۰ ۲۴ ۴۵/۱۱۰ ۸۶۰۰۰ ۲۵ ۴۵/۱۶۰
۵۹۵۰۰ ۳۰ ۴۵/۹۰*۱۱۰ ۵۱۵۰۰ ۴۰ ۹۰/۱۲۵
۴۷۵۰۰ ۴۰ ۴۵/۶۳*۱۱۰ ۴۰۰۰۰ ۴۹ ۴۵/۱۲۵
۳۴۵۰۰ ۵۴ ۹۰/۹۰ ۳۹۵۰۰ ۵۰ ۹۰/۱۱۰
۴۵۵۰۰ ۴۰ ۴۵/۹۰ ۳۳۰۰۰ ۷۰ ۴۵/۱۱۰
۳۴۰۰۰ ۶۰ ۴۵/۶۳*۹۰ ۲۶۰۰۰ ۸۰ ۹۰/۹۰
۱۹۵۰۰ ۱۲۰ ۹۰/۶۳ ۲۱۵۰۰ ۱۰۰ ۴۵/۹۰
۲۴۰۰۰ ۹۰ ۴۵/۶۳ ۱۴۵۰۰ ۲۰۰ ۹۰/۶۳
۱۳۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵/۶۳

تبدیل

سیفون

۲۹۰۰۰ ۴۵ ۱۱۰*۱۲۵
۲۷۰۰۰ ۷۰ ۹۰*۱۱۰ ۷۴۰۰۰ ۳۰ ۱۱۰*۱۲۵
۲۵۰۰۰ ۹۰ ۶۳*۱۱۰ ۳۹۰۰۰ ۵۰ ۹۰
۱۸۰۰۰ ۱۲۰ ۶۳*۹۰ ۱۹۰۰۰ ۱۲۰ ۶۳
۱۷۰۰۰۰ ۱۱۰ دریچه بازدید چهار پیچ
 

برای دانلود فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *