لوله پلیکا سایز ۲ و ۲٫۵ و ۳٫۲ بیشتر برای لوله کشی برای انتقال سیم برق بکار میرود

وزن این لوله ها معمولا به شرح زیر میباشد

سمنان پارس استاندارد    و   سمنان یکتا  استاندارد

لوله    سایز         (۲۰)         ۲                          ۸۰۰ گرم                   و                 ۹۰۰ گرم                 و                      ۱۰۰۰ گرم

لوله سایز            (۲۵)        ۲٫۵                        ۱۰۰۰ گرم                 و                 ۱۲۰۰ گرم

لوله سایز            (۳۲)        ۳٫۲                        ۱۴۰۰   گرم                 و               ۱۸۰۰ گرم

 

قیمت لوله ها بر واحد کیلو میباشد.

 

قمیت ۲۴,۵۰۰ ریال (کیلویی)